Hvordan indsætter jeg den rigtige Quick Connect-cylinder i min ART?

  1. Placér ART danskvandsmaskinen i en opretstående stilling på en stabil, plan overflade.
  2. Fjern eventuelle danskvandsflasker fra maskinen. Indsæt aldrig en ny kulsyrecylinder, eller udskift cylinderen, mens der samtidig sidder en kulsyreflaske i ART danskvandsmaskinen.
  3. Fjern bagdækslet ved at trække i det i en bevægelse væk fra danskvandsmaskinens sokkel, mens du holder fast ved at lægge en hånd på toppen af maskinen.
  4. Løft op i det lyserøde cylinderhåndtag.
  5. Fjern den lyserøde forsegling og hætte på Quick Connect-cylinderen. Sæt cylinderen i cylinderholderen ved først at placere bunden af cylinderen i danskvandsmaskinen og derefter roligt sætte resten af cylinderen på plads i cylinderholderen.
  6. Tryk ned på det lyserøde håndtag.
  7. Sæt bagdækslet på igen ved at indsætte dets øverste kant i åbningen på bagsiden af danskvandsmaskinen. Skub derefter bagdækslet tilbage på plads på bagsiden af danskvandsmaskinen.