Hvad gør jeg, hvis jeg kan høre, at der siver kulsyre ud af min DUO?

Følg vejledningen nedenunder for at få hjælp.

  1. Lad danskvandsmaskinen stå i lodret position
  2. Hvis du kan høre lyden af udsivende kulsyre, efter at du har tilsat kulsyre. Fjern kulsyreflasken, når der ikke længere siver kulsyre ud af danskvandsmaskinen.
  3. Kontakt os viae-maileller telefon på 0800-204041, hvis du stadig kan høre, at der siver kulsyre ud.

Følg trinene i vejledningen nedenunder, hvis du kan høre lyden af kulsyre, der siver ud, efter at du har indsat en ny cylinder, eller mens du tilsætter kulsyre:

  1. Sørg for, at Quick Connect-cylinderen er korrekt indsat i cylinderholderen. Træk bagdækslet i en retning væk fra maskinen for at fjerne det. Sørg for at bruge det lille greb øverst på midten af bagdækslet, når du trækker i det. Hvis du har problemer med at fjerne bagdækslet, skal du holde i dets øverste sider, trække siderne udad og derefter trække dækslet tilbage, mens du stadig holder fast i siderne.
  2. Læg bagdækslet til side, og kontrollér, at cylinderen er indsat i maskinen, med det lyserøde cylinderhåndtag sænket.
  3. For at sætte bagdækslet på plads igen skal du begynde med at sætte tappen nederst på bagdækslet ind i slidserne i bunden af danskvandsmaskinen, mens du holder bagdækslet skråt i en vinkel, der peger væk fra din DUO danskvandsmaskine.