Hvordan udskifter jeg min Crystal kulsyrecylinder?

Er du løbet tør for bobler?

Følg nedenstående trin for at udskifte din tomme cylinder på din Crystal danskvandsmaskine.

  1. Placér cylinderen på en plan, robust overflade i opretstående position, og fjern tætningen og låget ved at dreje det mod uret. Sørg for at fjerne flasken, hvis den er indsat i danskvandsmaskinen.
  2. Når danskvandsmaskinen er placeret i en opretstående position på en plan, robust overflade, fjernes bagdækslet ved at trykke udløserknappen nedad og trække dækslet væk fra hoveddelen på danskvandsmaskinen.
  3. Læg bagdækslet væk.
  4. Vip forsigtigt danskvandsmaskinen fremad, og skru den tomme kulsyrecylinder ud ved at dreje den med uret. Benyt ikke værktøj.
  5. Læg din tomme cylinder væk, og find i stedet din udskiftningscylinder frem.
  6. Med danskvandsmaskinen vippet fremad, indsæt da den nye cylinder bagpå. Indsæt først soklen af cylinderen efterfulgt af hoveddelen, og vip den derefter ind mod din danskvandsmaskine.
  7. Skru cylinderen mod uret, mens du trykker let, indtil den holdes fast. Sørg for, at cylinderen er fastgjort på sin plads.
  8. Sæt atter bagdækslet på ved at sætte den opretstående tap i soklen fast i den bagerste åbning, som du finder på selve soklen af danskvandsmaskinen. Skub derefter dækslet på plads, på bagsiden af danskvandsmaskinen.
  9. Gem din tomme cylinder, så du kan bytte den til en refill.
  10. Nu er du klar til at lave bobler!

Har du spørgsmål? Kontakt os via e-mail eller på telefon 43600609.