Hvordan udskifter jeg min Power kulsyrecylinder?

Er du løbet tør for bobler?

Følg nedenstående trin for at udskifte din tomme cylinder på din Power danskvandsmaskine:

  1. Placér cylinderen på en plan, robust overflade i en oprejst position, og fjern forseglingen og hætten ved at dreje den mod uret. Sørg for at fjerne flasken, hvis den er placeret i danskvandsmaskinen.
  2. Stil danskvandsmaskinen i en oprejst position på en plan, robust overflade. Fjern bagdækslet ved at trykke på knapperne på siden og trække dækslet væk fra danskvandsmaskinens hoveddel.
  3. Læg bagdækslet til side.
  4. Vip forsigtigt danskvandsmaskinens top fremad, og før bunden af cylinderen ind i hullet, i soklen på danskvandsmaskinen. Skub derefter cylinderen frem og ind i danskvandsmaskinens hoveddel.
  5. Skub forsigtigt cylinderen op, og drej den til højre, mens du fastholder et let tryk, indtil den sidder ordentligt fast. Brug ikke værktøj, og sørg for, at cylinderen er korrekt fastgjort.
  6. Tilslut sikkert stikket til din danskvandsmaskine, og sørg for, at ledningen løber gennem rillen i plastictappen. Når du indsætter stikket i en stikkontakt, bør LED-lysene tændes.
  7. Sæt atter bagdækslet på ved at sætte den opretstående tap i bunden fast - det gør du via den bagerste åbning i soklen af danskvandmaskinen. Tryk på dækslet, indtil det klikkes på plads.
  8. Gem din tomme kulsyrecylinder, så du kan bytte den til en refill.
  9. Nu er du klar til at lave bobler!

Har du spørgsmål? Kontakt os via e-mail eller på telefon 43600609.